Silabus Kecerdasan Komputasional

SILABUS MATA KULIAH Program Studi                                      :    Teknik Informatika Kode / Nama Mata Kuliah                   :    16065403 / Kecerdasan Komputasional Jumlah SKS / Semseter                        :    3 SKS / V Mata Kuliah Pra Syarat                        :    Kecerdasan Buatan […]